Åbent hverdage 9-16:30

Kontakt os på telefon: (+45) 21 18 90 10

Bygningsreglementet

I Bygningsreglementet kan du finde de mindstekrav til energieffektivitet, som du, din entreprenør eller typehusfirma skal følge, når I bygger dit nye hus. Inden I går i gang, skal I søge om byggetilladelse hos kommunen på bygogmiljoe.dk.

Det er dit ansvar som boligejer at sikre, at dit hus er lovligt og lever op til Bygningsreglementets krav og kommunens regler. Vær derfor sikker på, at håndværkere, arkitekt og/eller bygningsingeniør kender og lever op til dem.

Du skal bygge sådan, at du opfylder BR18’s minimumskrav til energirammen  for at overholde Bygningsreglementets krav. Den frivillige lavenergiklasse er endnu mere energivenlig. 

Centrale energikrav til nybyggeri

Anbefalinger og minimumskrav i Bygningsreglementet. Byggeriet skal ud over minimumskravene for de enkelte bygningsdele overholde en samlet energiramme for nybyggeri, dvs. at der er et samlet maksimalt tilladt energibehov til opvarmning, ventilation, køling, varmt vand og belysning. 

Samlet energiramme:
30,0 + (1.000/opvarmet etageareal) = Samlet energiramme i kWh/m2 pr. år
Eksempel: 30,0 + (1.000/150 m2) = maksimalt energibehov 36,6 kWh/m2 pr. år = 5.500 kWh i alt pr. år

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige tilstand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i Bygningsreglementet. Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det.

Kilde: Sparenergi.dk

Nybyggeri
Call Now Button