Åbent hverdage 9-16:30

Kontakt os på telefon: (+45) 21 18 90 10

Fejlfinding

Hvordan finder du ud af, hvor huset er utæt?

Hvis blowerdoortesten/trykprøvningen viser, at huset ikke lever op til bygningsreglementets krav til tæthed, er næste skridt at finde ud af, hvor huset er utæt, så du kan få det tætnet.

Der findes flere forskellige metoder til at finde ud af, hvor huset er utæt. Metoderne er følgende:

  • Termografi
  • Brug af røg
  • Måling af lufthastigheder

Termografi

En måde at kortlægge hvor i huset, der er utætheder, er ved hjælp af en termografisk undersøgelse. Termograferingsudstyret fungerer som et varmefølsomt kamera, hvorved der tages billeder af den indvendige og udvendige del af dit hus. 

Da kameraet er temperaturfølsomt, angives med forskellige farver de områder, hvor der er temperaturforskelle. Dermed kan du ud fra billedet se, hvor der muligvis er utætheder. Med termografi findes også kuldebroer, dvs. områder der er dårligere isoleret end resten, så du finder også steder, der ikke nødvendigvis er utætte med denne metode.

Brug af røg

En anden mulighed er at anvende røg til at lokalisere utæthederne. Ved at skabe et overtryk samtidig med, at en røgmaskine producerer røg, er det muligt at finde de steder, hvor der skal udføres reparationer, da røgen vil trænge ud de steder, hvor der er utætheder.

Måling af lufthastigheder

En tredje mulighed er at bruge et apparat, som kan måle lufthastigheder. Apparatet placeres tæt ved de områder, hvor der er mistanke om, at der kan forefindes utætheder. Hvis lufthastigheden er høj, er det et udtryk for, at der er utætheder. Steder, hvor der typisk er utætheder, er fx ved fugerne omkring vinduer, omkring stikkontakter eller andre installationer, eller ved samlinger mellem bygningsdele. 

Kilde: Bolius.dk

Call Now Button