Åbent hverdage 9-16:30

Kontakt os på telefon: (+45) 21 18 90 10

Pakkeløsning

Vi registrerer om dit hus lever op til energikravene i bygningsreglementet efter modtagelse af energirammen.

Det er et krav, at husets tæthed skal kontrolleres, inden man flytter ind. Blowerdoortesten er et dokumentationskrav for at få en ibrugtagningstilladelse.

Kontakt Os

Vi vender tilbage inden for 24 timer!


  Ofte stillede spørgsmål

  Spørgsmål og svar

  Siden 1. april 2006 har det været et lovkrav i bygningsreglementet, at tætheden i nye huse skal kontrolleres. 

  Tidligere skulle kommunerne kræve dokumentation for tæthedsprøvning ved en procentdel af alle nyopførte huse. Det er ikke længere et krav. Ved alle bygninger, der opføres som lavenergiklasse, stilles der fortsat krav om dokumentation af klimaskærmens tæthed.

  Hvis du selv bygger et nyt hus, gælder samme regler og det er dit ansvar at sørge for, at huset er tæt. Køber du derimod huset af et typehusfirma, er det firmaet, der sørger for at få testen udført, inden du overtager huset.

  Hvis du køber et nyt hus af et typehusfirma eller du af andre årsager ikke selv har stået for byggeriet, bør du sikre dig, at der er lavet en blower door-test på huset. Du skal derfor bede om at få udleveret den testrapport, som firmaet har udført.

  På en af de første sider i testrapporten kan du se, om bygningsreglementets krav til husets tæthed er overholdt.

  En yderdør afmonteres og erstattes med en teltdug, hvori en ventilator er indbygget. Det er vigtigt, at den særlige dør er tætsluttet og lufttæt i dørhullet.

  Ved hjælp af ventilatoren blæses luft ind i huset, så der skabes et overtryk. Efterfølgende anvendes ventilatoren igen – blot at der denne gang frembringes et undertryk i huset. Trykforskellene ved overtrykket og undertrykket medfører, at luft både trænger ud og ind gennem sprækker og andre utætheder.

  På grund af trykforskellene, som ventilatoren frembringer, er det muligt at måle flowet, altså mængden af luft som strømmer ud af huset inden for en given tidsperiode. Dermed kan man angive en værdi for utætheden for huset. Værdien angives i liter pr. sekund pr. kvadratmeter.

  Testen afsluttes og der fremsendes en rapport.

  Bygningsreglementet stiller specifikke krav til husets tæthed når dit hus er færdigbygget og klar til at blive anvendt. Den eneste måde at teste og dokumentere, at dette krav er overholdt, er på nuværende tidspunkt kun ved hjælp af en blowerdoortest. 

  Blowerdoortesten skal udføres, når dampspærren ikke længere er synlig, og alle gennemføringer af installationer er udført for el, ventilation, vand, varme emhætte, afløb m.m. Desuden skal alle vinduer og døre være færdigmonteret.

  En blower door-test koster typisk fra 2.000 kr. til 12.000 kr. inkl. moms alt afhængigt af bygningens test arealer.

  Vær opmærksom på, at prisen kan ændre sig, hvis vi skal kortlægge ved fejlfinding hvor eventuelle utæthederne er.

  Du kan altid få udført en førtrykprøvning altså en før-test inden den endelige test.

  Selvom det ikke er et lovkrav at udføre blowerdoortesten, før dit hus er helt færdigt, kan det til tider være en god ide at udføre en fortryksprøvning.

  Det vil sige, at blowerdoortesten udføres på det tidspunkt, hvor dampspærren stadig er synlig. Dermed kan du opdage utætheder og udbedre disse, inden loft, væg m.m. opsættes. På den måde undgår du at skulle udføre unødigt arbejde senere, hvis det viser sig, at huset er for utæt.

  Samarbejdspartnere

  Her ses vores referencer
  Rul til toppen
  Call Now Button