Åbent hverdage 9-16:30

Kontakt os på telefon: (+45) 21 18 90 10

Energimærke nybyggeri

Hvordan kontrolleres energimærkningen

Formålet med energimærkning af nye bygninger er, at kontrollere om bygningen lever op til kravene, der ligger til grund for byggetilladelsen i forhold til de energimæssige krav.

Ved energimærkning af nye bygninger skal energikonsulenten konkludere, om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen i forhold til de energimæssige krav. Det fremgår af byggetilladelsen, hvilket bygningsreglement bygningen skal leve op til.

Bygninger der ikke lever op til kravene i byggetilladelsen, får IKKE noget energimærke i energimærkningsrapporten.

Hvilke dokumenter skal fremsendes

Inden udarbejdelsen af energimærkningen af nye bygninger skal energikonsulenten sikre, at grundlaget for aftalen om energimærkning indeholder en række oplysninger. F.eks. funktionsafprøvning af ventilationsanlægget, dokumentation for tæthed og energidata på vinduer samt en opdateret xml-fil, der dokumenterer, om bygningen overholder kravene til energirammen. Hvis kravene i byggetilladelsen ikke er opfyldt, og der er sikkerhed for, at bygningen ikke lever op til disse krav, kan energikonsulenten vælge at afbryde gennemgangen. Energikonsulenten skal i sådanne tilfælde redegøre for afvigelserne og begrunde, hvorfor disse medfører at bygningen ikke kan leve op til kravene.

I grundlaget for indgåelse af aftale om energimærkning af en ny bygning skal der foreligge en indreguleringsrapport på ventilationsanlægget med energidata som luftmængde (qm), varmegenvinding (vgv) samt specifikt el-forbrug (SEL-værdi).

I grundlaget for indgåelse af aftale om energimærkning af en ny bygning skal der foreligge dokumentation for tæthedsprøvning, hvis der er krav om dét, eller der er gennemført en trykprøvning (blowerdoortest).

Der bedes fremsendes følgende dokumentation for udførelse af energimærkning ved nybyggeri:

  • Byggetilladelse, OPDATERET energiramme/varmetabsberegning som XML-fil
  • Kopier af opdaterede tegninger – grundplan, facade og snittegning
  • Tekniske data på vinduer (energiruder, termoruder med u-værdier)
  • Indreguleringsrapport for ventilationsanlægget, evt. blowerdoortest/trykprøvning
  • Funktionsafprøvning af varme -køleanlæg
  • Specifikationer på teknik/opvarmning – såsom varmepumpe, solceller, jordvarme mm.
Call Now Button